جایگاه وکیل در شورا

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: ۱۳۸۳/۰۱/۱۷
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر آباده

موضوع

وکالت در شورای حل اختلاف

پرسش

در دعاوی که در صلاحیت شورای حل اختلاف است اگر طرفین یا یکی از آنها فردی را به عنوان وکیل خود معرفی کنند آیا الزاماً شخص مزبور باید وکیل دادگستری باشد یا به اشخاص غیر از وکیل دادگستری نیز می‌توان با تنظیم وکالت‌نامه در یکی از محاضر اسناد رسمی وکالت داد؟

نظر هیئت عالی

مستفاد از ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران این است که شورای حل اختلاف از دو نوع صلاحیت برخوردار است: ۱.رسیدگی به اموری که ماهیت قضایی آن پیچیدگی کمتری دارد ۲.
رفع اختلافات محلی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد. بنابراین، چنانچه شورای حل اختلاف، در حدود صلاحیت خود، به اموری که ماهیت قضایی دارد رسیدگی کند می‌تواند مرجع قضایی تلقی شود. ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مرقوم رسیدگی در شورا را تابع تشریفات قانون آیین دادرسی ندانسته و در خصوص الزامی بودن طرح دعوا در شورا توسط وکیل دادگستری در مواردی که شاکی شخصاً مبادرت به اعلام شکایت نمی‌کند، آیین‌نامه مزبور ساکت است. اما ملزم نبودن مرجع قضایی به رعایت تشریفات دادرسی به معنای نادیده گرفتن آیین و ضوابط کلی و قواعد عمومی حاکم بر دادرسی و تخطی از آنها نیست بلکه از مجموع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (باب دوم – وکالت در دعاوی) و قوانین مربوط به وکالت، استفاده می‌شود. در مواردی که مدعی یا شاکی توسط وکیل در مراجع قضایی، اقامه دعوا می‌کند، این وکیل الزاماً باید وکیل دادگستری باشد و استثنا بر این قاعده، نیاز به تصریح قانونی دارد. کما اینکه بند (الف) ماده ۷ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۷۹، اعلام شکایت به وسیله وکیل دادگستری یا وکیل رسمی را در آن دیوان، تجویز کرده است. آیین‌نامه مرقوم نیز در چند مورد از قبیل رد دادرسان و مقررات دادرسی
تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را لازم الرعایه دانسته است. بنا به مراتب به نظر می‌رسد طرح دعوا در شورای حل اختلاف توسط وکیل بلامانع است اما چنانچه دعوا ماهیت قضایی داشته باشد، دعوا باید توسط وکیل دادگستری اقامه شود.

نظر اکثریت

در قانون وکالت آیین‌نامه مربوط و نیز ماده واحده قانون اصلاح ماده یک قانون نحوه اصلاح کانون‌های وکلای دادگستری، از وکالت در محاکم دادگستری نام برده شده و چنین برداشت می‌شود که وکیل در محاکم دادگستری باید دارای پروانه وکالت باشد ولیکن مرجع حل اختلاف محکمه به معنای خاص خود نیست و در واقع یک مرجع شبه قضایی است. هر شخص می‌تواند دیگری را وکیل خود قرار دهد تا در شورای حل اختلاف از طرف او نایب باشد و به وکالت از او اقدام کند. البته در مواردی که قانون، وکالت دادن به دیگری را مجاز دانسته است، اصولاً هر شخص می‌تواند در امور خود به دیگری وکالت دهد. استثناء در خصوص محاکم دادگستری است و دفاع در این محاکم که وکیل باید پروانه وکالت داشته باشد در سایر مراجع اداری یا شبه قضایی داشتن پروانه وکالت لازم نیست.

نظر اقلیت

چون در هر حال بحث دفاع مطرح است و شورای حل اختلاف نیز مبادرت به کار قضایی کرده و اقدام به حل و فصل اختلافات و رسیدگی به جرایم در حدود اختیارات خود می‌کند به عبارتی بخشی از وظایف و اختیارات دادگستری به شورا واگذار شده است بنابراین، در این مرجع نیز شخصی می‌تواند وکالت کند که پروانه وکالت داشته باشد. به عبارتی وکیل دادگستری باشد.

گروه حقوقی عدالت جویان همراه و مشاوری مطمئن در دعاوی شما، جهت مشاوره با وکلای مجموعه با ما تماس بگیرید.

به بالای صفحه بردن