دعاوی کیفری

اختلافات کیفری به دعاوی گفته می‌شود که طبق قانون جرمی رخ داده باشد، و شخص با رجوع به مراجع قضایی مدعی آن باشد که به دلیل روی دادن جرم دچار ضرر و زیان شده و خواهان مجازات مرتکب جرم باشد.

به بالای صفحه بردن